Normal_jeugdzorg546

Sinds vorige week is de herziene handreiking voor zorg aan lvb-jongeren die het slachtoffer zijn geworden van mensenhandel of een loverboy, beschikbaar gesteld. Hiertoe werkten het Landelijk Kenniscentrum LVB, het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Nederlands Jeugdinstituut samen. Mensenhandelaren en loverboys zoeken vaak naar kwetsbare jongeren, daarom is het voor zorgprofessionals van belang om hierop in te spelen. Dat meldt Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). 

Meisjes en jongens met een LVB die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel of loverboys kampen vaak met psychische problemen. De zorg hiervoor blijkt echter niet toereikend. De nieuwe handreiking wordt uitgedeeld aan zorgprofessionals in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en gehandicaptenzorg, waarin handvatten staan voor zorg, opvang en behandeling van de groep LVB’ers die slachtoffer zijn geworden van een loverboy of mensenhandelaar.

De vernieuwde handreiking is opgesteld met input van GGZ Nederland, VGN, en de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC). 

Door: Redactie Nationale Zorggids