Normal_plenaire_zaal_eerste_kamer

Om de donorwet van D66 door de Eerste Kamer te krijgen, is het belangrijk dat er extra aandacht wordt besteed aan mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb), laaggeletterden en allochtonen. Het toezeggen van voorlichting voor deze doelgroep kan mogelijk de stemmen voor de wet positief beïnvloeden. Binnenkort wordt over donorwet gestemd in de Eerste Kamer. Dit meldt Telegraaf. 

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) constateerde onlangs in een rapport dat mensen met een beperking te vaak over het hoofd worden gezien bij grote wetswijzigingen. De verwachting is dat het kabinet binnenkort een reactie geeft op deze conclusie. Het gaat onder andere om de donorwet van D66. Deze ingrijpende wetswijziging kan er voor zorgen dat iedereen die zich niet laat opnemen in het Donorregister, het stempel ‘geen bezwaar’ krijgt voor het afstaan van organen na het overlijden.

Als de wet in werking treedt, moeten alle Nederlanders weten wat dit precies inhoudt en wat zij zelf moeten doen om hun keuze vast te leggen. Dat vergt extra aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking. De PvdA kan nog wel eens een grote rol gaan spelen in de stemming rondom te wet. De Eerste Kamer is erg verdeeld over de wet en het heeft de stem van de sociaaldemocraten nodig voor een meerderheid. De PvdA wil dat het kabinet akkoord gaat met de extra voorlichting voordat het toestemt met de wet.

De Tweede Kamer stemde met een nipte meerderheid voor de donorwet. Om daadwerkelijk in werking te treden, moet ook de Eerste Kamer akkoord gaan. De donorwet is in het leven geroepen om het grote tekort aan orgaandonoren op te lossen. Van alle Nederlanders waarvan nu geen keuze vastgelegd is, wordt uitgegaan dat er bezwaar wordt gemaakt voor orgaandonatie. Met de nieuwe wet krijgt iedereen het stempel ‘geen bezwaar’, tenzij je zelf een andere keuze vastlegt in het Donorregister.

Door: Redactie Nationale Zorggids