Normal_rolstoel_handicap_beperking

In vijf jaar tijd heeft het bedrijfsleven 25.000 vaste banen voor mensen met een arbeidsbeperking weten te creëren, terwijl de overheid in diezelfde tijdsspanne slechts 553 heeft gerealiseerd. Maar, zegt het Verbond Secterworwerkgevers Overheid (VSO), via uitzendbureaus en detachering zijn er nog eens 10.000 banen opgezet. Of dit aantal echter meetelt in de uiteindelijke cijfers, wordt komende zomer bekendgemaakt. Dat meldt Trouw. 

“Veel mensen met een arbeidsbeperking die werken en meetellen voor het bedrijfsleven, maken overheidspanden schoon”, legt VSO-secretaris Judy Boere uit. Of ze werken in de catering. Twee sectoren die de overheid tegenwoordig uitbesteedt. “Als deze banen zouden meetellen, betekent dat misschien wel dat de overheid de doelen van het banenplan haalt en de markt niet.”

VSO wacht daarom in spanning af wat de uiteindelijke cijfers zijn en hoe het werk dat mensen met een arbeidsbeperking in de schoonmaak en horeca wordt meegeteld. Eerste punt op de agenda: kan het verschil tussen overheid als werkgever en de marktsector als werkgever worden afgeschaft? Als de uitbesteedde banen niet worden meegeteld, kan dit er namelijk toe leiden dat overheden de schoonmaak en horeca weer zelf moeten uitvoeren. Echter levert dit in wezen geen extra banen op. Het verschil zit hem dan slecht in de administratie.

Mocht staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besluiten een totaalcijfer te maken van het aantal gecreëerde banen, in plaats van losse cijfers door overheid en bedrijfsleven, dan kan het quotum dat voor de overheidswerkgevers is ingesteld, opgeheven worden. VSO is positief over dit eventuele vooruitzicht, want het zou moeten gaan om de banen die beschikbaar komen niet waar die banen beschikbaar komen.

“Het kabinet heeft de lat vanwege de voorbeeldrol van de overheid wel erg hoog gelegd, hoger dan voor de markt. Er werken veel meer mensen in de marktsectoren dan bij de overheid, toch hoeven zij maar vier keer zoveel banen te realiseren”, aldus Boere. 

Door: Redactie Nationale Zorggids