Logo_logo_mee_nl

Afgelopen maandag was Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, op bezoek bij belangenorganisatie MEE in Leeuwarden. Het stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand wordt stapsgewijs gemoderniseerd. Bij de inrichting van dat nieuwe stelsel moet wel rekening gehouden worden met mensen met een lichte verstandelijke beperking (lvb). Om hierin inzicht te krijgen had de minister een gesprek met Benjamin, hij is een cliënt van Yvonne, Sociaal Juridisch Dienstverlener bij MEE Friesland. Dit meldt MEE.

Benjamin heeft de minister een inkijk gegeven in zijn wereld, hoe het in de praktijk werkt en waar hij tegenaan loopt. En dat hij blij is met Yvonne, want samen voeren ze moeilijke gesprekken bij de gemeente of het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg. Ook met onbegrijpelijke post kan hij bij Yvonne terecht. Op de vraag van de minister “vind je dat ík nog iets moet doen?” antwoordde Benjamin: “Ik hoop dat voor mensen zoals ik er altijd iemand schouder aan schouder naast je kan staan, iemand die je altijd kan bellen of appen.”

70 uur werk per zaak

Yvonne legt uit dat zij, voor het verkrijgen van juiste beschikkingen voor begeleiding en zorg, en daarmee gepaard gaande bezwaarprocedures, soms wel 70 uur werk heeft in één zaak. Zij ziet dat veel cliënten met een lichte verstandelijke beperking de juiste route naar juridische hulp niet vinden. Aan de andere kant ziet zij dat ook juridisch medewerkers soms onvoldoende kunnen aansluiten bij deze doelgroep en cliënten met een half antwoord of antwoord dat ze niet begrijpen het kantoor laten verlaten.

Escalatie voorkomen

De minister laat weten dat hij bij MEE heeft gezien hoe zij mensen met een lichte verstandelijke beperking helpen om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven en werken. “Onder andere door ze te helpen oplossingen te vinden en escalatie van problemen te voorkomen op het gebied van bijvoorbeeld wonen en zorg. Dat sluit goed aan bij mijn plannen voor de rechtsbijstand, waarbij we mensen zo laagdrempelig mogelijk toegang geven tot oplossingen waarmee ze geholpen zijn.”

Truus Dolstra, directeur/bestuurder van MEE Noord voegt daar aan toe dat het voor mensen met een lichte verstandelijke beperking extra lastig is om problemen te formuleren, in te schatten of ze juridisch van aard zijn, te weten waar ze voor bijstand terecht kunnen en hoe ze die moeten aanvragen. “Het is daarom belangrijk dat ze de weg weten naar onze cliëntondersteuners.”

Door: Nationale Zorggids