Normal_wearable

Mentech heeft de HUME succesvol gevalideerd in een ontwikkeltraject met Prinsenstichting, een organisatie in Purmerend die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. De HUME is een softwaresysteem dat stress bij mensen met onbegrepen gedrag kan herkennen op basis van sensoren en kunstmatige intelligentie. Door nauwe samenwerking met Prinsenstichting, die de technologie inzet onder de naam Fay, is nu aangetoond dat de HUME dankzij gevoelige sensoren en slimme modellen kleine verschillen ziet in de fysiologie van een cliënt. Hierdoor wordt spanningsopbouw inzichtelijk gemaakt en kunnen escalaties bij mensen met onbegrepen gedrag door vroegtijdig ingrijpen worden voorkomen. Dit melden Prinsenstichting en Mentech.

De sok is de nieuwste wearable die in het vervolgtraject wordt ingezet om metingen te doen met de HUME. Met de juiste begeleiding en technische ondersteuning is de HUME® gereed om dit voorjaar in het zorgproces te worden geïmplementeerd.    

Eén van de geanalyseerde casussen van de pilotstudie met Prinsenstichting betreft een cliënt met een laag ontwikkelingsniveau die onbegrepen gedrag vertoont. Dit uit zich in trillen van de lip, schokken met de rechterarm, als een bolletje in elkaar kruipen, schreeuwen en erg zweten. Voor Prinsenstichting was het onduidelijk waar dit gedrag vandaan kwam. Om het zo veel mogelijk te voorkomen, willen de begeleiders van Prinsenstichting het onbegrepen gedrag graag beter begrijpen. Zo kunnen zij het geluk van deze cliënt vergroten.        

Aanloop en escalatie onbegrepen gedrag herkend         

Mentech heeft met de HUME een aantal metingen en analyses uitgevoerd. Hieruit bleek dat de aanloop naar het onbegrepen gedrag én de escalatie duidelijk door de HUME werden herkend. Naast fysiologische metingen door middel van sensoren voerde het projectteam ook video-observaties uit om het gedrag te duiden, en daarmee de HUME-metingen te personaliseren. Terwijl gedragsdeskundigen van Prinsenstichting op de camerabeelden geen duidelijke indicatie van stressopbouw zagen, was de HUME wél in staat deze spanningsopbouw te herkennen. Gedragingen behorend bij verschillende fases uit het signaleringsplan werden bevestigd door de modelvoorspellingen van de HUME.

Positieve impact op gemoedstoestand zorgverleners    

De eerste fase van het ontwikkeltraject heeft aangetoond dat de HUME vroegtijdig en met hoge nauwkeurigheid stress bij mensen met onbegrepen gedrag kan herkennen. Door deze vroegtijdige signalering kan de oorzaak van stress worden weggenomen of verminderd, kan de beleving van stress worden verlaagd door het bieden van comfort en kunnen ongewenste effecten op medebewoners worden voorkomen. Daarnaast heeft de HUME ook een positieve impact op de gemoedstoestand van zorgverleners: het instrument beschermt voor uitval door escalaties en fysiek geweld.

Door: Nationale Zorggids
Beeld: Mentech