Normal__maak_meer_televisieprogramma_s_toegankelijk_met_audiodescriptie_

Ieder(in), Bartiméus Fonds en de Oogvereniging roepen de Tweede Kamer op het budget voor Media te verhogen zodat meer programma’s op de publieke omroep toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Audiodescriptie én ondertiteling voor doven en slechthorenden zouden moeten worden opgenomen in de Mediawet. Dit meldt Ieder(in) naar aanleiding van het begrotingsdebat Media dat op maandag 29 november plaatsvindt. 

Voor ruim 300.000 mensen met een visuele beperking is het audiovisuele media-aanbod nu nog onvoldoende toegankelijk. Hiervoor biedt audiodescriptie uitkomst. Audiodescriptie is een gesproken beschrijving van wat er op het scherm te zien is voor mensen met een visuele beperking.

Op dit moment wordt er gemiddeld slechts een half uur audiodescriptie per week aangeboden op de publieke omroepen. Terwijl 95 procent van het audiovisuele media-aanbod van publieke omroepen al voorzien is van ondertiteling voor doven en slechthorenden. Iemand die blind of slechtziend is heeft hetzelfde recht op toegankelijk audiovisueel media-aanbod van publieke omroepen als iemand die doof of slechthorend is.

Verhoging van budget en verplichting van het aanbod

Om meer programma’s van audiodescriptie te voorzien is meer budget nodig. Daarnaast is het belangrijk dat er een vast percentage in de Mediawet komt van programma’s met audiodescriptie. Wanneer dit geregeld is kunnen veel meer mensen genieten van het televisie aanbod.

Door: Nationale Zorggids