Woon je in een wooninitiatief? Vraag energietoeslag aan

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 een energietoeslag krijgen om de hogere energierekening te betalen. Maar over het recht op energietoeslag voor bewoners van wooninitiatieven is in een aantal gemeenten verwarring ontstaan. Deze bewoners kopen hun zorg in via een Persoons Gebonden Budget, maar betalen uit hun eigen inkomen huur en energiekosten voor hun woonruimte. Ook zij hebben dus te maken met stijgende energierekeningen en moeten in aanmerking komen voor energietoeslag. Dat meldt Ieder(in). 

De energietoeslag wordt uitgekeerd door gemeenten. Het gaat om een bedrag van 1300 euro (recent verhoogd van 800 naar 1300 euro) en het is bedoeld voor mensen met een inkomen tot maximaal 120 procent van het sociaal minimum. Het meldpunt van Ieder(in) heeft meerdere signalen ontvangen van wooninitiatieven over de energietoeslag. Soms ontvangen de bewoners de energietoeslag wel en soms niet. En gemeenten geven bijvoorbeeld op hun website aan dat mensen die in een instelling wonen geen recht hebben op energietoeslag, zonder toe te lichten wat ze onder een instelling verstaan.

Wel of geen ‘inrichting’

De energietoeslag is geregeld via de Participatiewet. Bewoners van inrichtingen zijn uitgesloten van de energietoeslag. De verwarring rond wooninitiatieven heeft te maken met de definitie van ‘inrichting’. De Participatiewet stelt dat een inrichting een instelling is die slaapgelegenheid biedt met de mogelijkheid van minimaal 12 uur hulpverlening of begeleiding per etmaal. Met alleen die informatie lijkt het dat wooninitiatieven onder de definitie van ‘inrichting’ vallen. Maar in de toelichting van de Participatiewet staat dat personen in een inrichting minder bestaanskosten hebben, omdat de inrichting zorgt voor voeding, huisvesting, verwarming, onderhoud en dergelijke. Daarmee wordt duidelijk dat wooninitiatieven geen inrichting zijn. Bewoners krijgen weliswaar hulp of begeleiding, maar ze betalen voeding, huisvesting, verwarming etc. uit hun eigen inkomen. Omdat bewoners van wooninitiatieven dus niet in een inrichting wonen, kunnen zij wel energietoeslag aanvragen.

Vraag de energietoeslag aan

Ieder(in) adviseert bewoners van de wooninitiatieven met een laag inkomen om de energietoeslag aan te vragen. Het is daarbij belangrijk om aan te geven dat het wooninitiatief geen inrichting of instelling is. En vermeldt in ieder geval dat de aanvrager huur en energiekosten uit het eigen inkomen betaalt.

Door: Nationale Zorggids