Betere ondersteuning voor studenten met een beperking

De Kamercommissie van OCW sprak deze maand over het mbo. Stagediscriminatie was het belangrijkste onderwerp. Veel van de aanwezige Kamerleden en minister Dijkgraaf delen een gevoel van urgentie om stagediscriminatie aan te pakken en uit te bannen. Maar over de manier waarop dat moet gebeuren, is de Kamer verdeeld. Dat meldt Ieder(in). 

Minister Dijkgraaf stelt stagematching voor. Eerstejaars studenten hoeven dan niet meer te solliciteren voor hun eerste stage maar worden door de school gekoppeld aan een geschikt leerbedrijf. Een deel van de Kamerleden vreest dat hierdoor bedrijven gaan afhaken.

Leerbedrijven moeten inclusief worden

Ook Ieder(in) ziet haken en ogen aan het voorstel. Want het kan ertoe leiden dat studenten met een beperking worden geplaatst bij een niet-inclusief leerbedrijf en dan van de regen in de drup komen. Het is daarom belangrijk dat leerbedrijven de fysieke toegankelijkheid goed regelen, flexibel zijn in de ondersteuning en ook de sociale bejegening van studenten met een beperking op orde hebben. Ieder(in) is daarom blij, dat minister Dijkgraaf toezegt discriminatie op grond van handicap mee te nemen in zijn plannen om stagediscriminatie tegen te gaan. Ook steunde de Kamer een motie van VVD en BBB om onderzoek te doen naar stagediscriminatie bij studenten met een beperking.

Studietoeslag voor 18-minners

Verder kwam de studietoeslag aan bod voor `bol-studenten’ die vanwege hun beperking niet kunnen werken naast hun studie. Deze studenten die meerdere dagen per week les krijgen, hebben pas vanaf 18 jaar recht op studietoeslag, terwijl dat in het hbo en op de universiteit al vanaf 15 jaar geldt. Minister Dijkgraaf heeft toegezegd om hierover in gesprek te gaan met minister Schouten van SZW. De Kamer heeft steun uitgesproken door een motie van het CDA aan te nemen voor het gelijktrekken van de studietoeslag.

Betere ondersteuning voor studenten met een beperking

In het debat bleek dat Kamer en minister steeds meer oog krijgen voor de problemen van studenten met een beperking in het mbo. Eén derde van de mbo-studenten heeft een beperking of chronische aandoening. Het ministerie van onderwijs werkt aan plannen om de ondersteuning voor deze studenten te verbeteren. Ieder(in) stuurde samen met JongPIT, Ouders & Onderwijs en JOBmbo een oproep aan de Kamer om bij het maken van die plannen studenten met een beperking meer structureel en intensiever te betrekken. Ze vroegen aandacht voor de knelpunten die je als aankomend student met een beperking kan tegenkomen nog voordat de studie begint. Bijvoorbeeld als een docent je ontmoedigt om je in te schrijven voor de opleiding die je graag wil gaan doen.

Door: Nationale Zorggids