Normal_rolstoel__beperking__handicap

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de implementatie van het VN-Verdrag Handicap. Op de agenda staat de beantwoording van het kabinet op de vragen van de VN-commissie in Genève. De Alliantie VN-verdrag ziet in de antwoorden niet de ernst terug van de positie van mensen met een beperking en de urgentie van het uitvoeren van het Verdrag. Daarnaast ziet Ieder(in) grote verschillen in de beantwoording tussen vragen over (fysieke) toegankelijkheid en de sociaal, economische en culturele rechten van mensen met een beperking. Het toont dat het VN-verdrag nog niet breed en duurzaam verankerd is binnen de Rijksoverheid. Dit meldt Ieder(in). 

Recent heeft de Tweede Kamer, vrijwel unaniem, het kabinet verzocht in het verlengde van de LOI  (lijst van vragen van de VN-commissie) en in samenspraak met vertegenwoordigende organisaties een langjarige nationale strategie op te stellen. Deze strategie biedt bij uitstek de kans om voortvarend stappen te zetten in het wegnemen van drempels en belemmeringen.

VN-verdrag overheidsbreed verankeren

Ieder(in) vraagt de Tweed Kamer om het kabinet te verzoeken de principes van het VN-verdrag duurzaam, structureel en overheidsbreed te verankeren. En te zorgen voor meer verbinding tussen ministeries en overheidslagen in de uitvoering van het verdrag. Ook moet er met urgentie uitvoering worden gegeven aan de motie van Kamerlid Lucille Werner voor een langjarige nationale strategie voor mensen met een beperking. Ook zou de Kamer het kabinet moeten oproepen om, vooruitlopend op de langjarige strategie, de rechtspositie van mensen met een beperking te verbeteren door ratificatie van het facultatief protocol.

Door: Nationale Zorggids