Mensen met beperking minder tevreden over hulpmiddelen dan jaar geleden

Ondanks de gemaakte afspraken tussen hulpmiddelengebruikers, gemeenten, zorgverzekeraars en leveranciers, worden deze 4 jaar na dato niet goed nageleefd. Nog altijd hebben veel mensen die hulpmiddelen nodig hebben problemen met de aanvraag ervan. Hebben ze eindelijk een hulpmiddel aangevraagd, dan zijn er problemen met de levering. En hebben ze een product eindelijk geleverd gekregen, dan is het lastig om dit gerepareerd te krijgen als het kapot is gegaan. Dit meldt Ieder(in) op basis van de eindrapportage van de Hulpmiddelenmonitor van Spierziekten Nederland, Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo, EMB Nederland, DON, CP Nederland en Ieder(in). 

De eerste rapportage van de Hulpmiddelenmonitor verscheen in oktober 2022. De laatste monitor is gebaseerd op 668 meldingen die in een jaar tijd zijn binnengekomen. In de monitor is er vooral aandacht voor de mensen die al vanaf hun geboorte een beperking hebben of deze als kind kregen. 75 procent van de meldingen gaat over hulpmiddelen voor mensen van jonger dan 65 jaar.

Hulpmiddelen via gemeente

De meeste meldingen die afgelopen jaar binnenkwamen, gaan over via de gemeente verstrekte hulpmiddelen. Het contact met de gemeente krijgt een 5,3 als gemiddeld rapportcijfer. Vaak gaat het om een gebrek aan vast aanspreekpunt of het gebrek aan kennis over een vast aanspreekpunt. De gemeente houdt 60 procent van de hulpmiddelengebruikers niet goed op de hoogte van het aanvraagproces en 74 procent is niet door de gemeente op de hoogte gesteld dat ze ook via een persoonsgebonden budget een hulpmiddel kunnen kopen.

Problemen met levering hulpmiddelen

Komen de hulpmiddelengebruikers het aanvraagproces door, dan blijkt er vaak van alles mis te gan met de levering. Zo krijgen ze zonder overleg met de leverancier zomaar een hulpmiddel thuis geleverd en krijgt meer dan de helft niet de kans om het hulpmiddel uit te proberen. Ook bij complexe aanvragen zoals elektrische rolstoelen op maat, komen leveranciers de afspraken niet na. Ondanks dat dit wel is afgesproken, krijgen mensen er geen casemanager aangewezen en ontbreekt het vaak aan nazorg.

Ontevredenheid over uitgevoerde reparaties

Mensen weten waar ze terechtkunnen voor reparaties van hun hulpmiddelen, maar vaak worden deze niet naar tevredenheid uitgevoerd. En vaak duurt het ook erg lang voordat het hulpmiddel weer klaar is voor gebruik. Reparaties die binnen 24 uur moeten worden uitgevoerd, worden bijna nooit binnen die tijd gedaan.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky