VGN opgeroepen om tóch in te stemmen met bestuurlijke afspraken Wzd

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft minister Conny Helder voor Langdurige Zorg onlangs laten weten niet in te stemmen met de bestuurlijke afspraken binnen de Wet zorg en dwang. De organisatie pleit namelijk voor een écht andere koers van de deze wet. Alzheimer Nederland, Ieder(in), KansPlus en LSR roepen VGN op om het akkoord toch te ondertekenen, in het belang van alle cliënten in de gehandicaptenzorg. Dit meldt Ieder(in).

Het advies ‘Van stappenplan naar maatwerk in dialoog’ is eind 2022 opgesteld door de cliëntenorganisaties, in samenwerking met beroepsverenigingen en brancheorganisaties VGN en ActiZ. Dit advies - de basis voor de bestuurlijke afspraken - geeft een voorzet voor het vereenvoudigen van het huidige stappenplan en het creëren van ruimte voor maatwerk. 

Rechtspositie van cliënten verbeteren

Juist omdat er in het advies weinig aandacht is voor de rechtspositie van cliënten, zijn daar in het bestuurlijk akkoord extra afspraken over gemaakt. Het is dan ook de bedoeling dat dit akkoord een eerste stap is naar minder administratiedruk en minder handelingen rond de Wet zorg en dwang. De rechtspositie van mensen die met onvrijwillige zorg te maken krijgen, verslechtert daarbij niet. Zo is er aandacht voor het versterken van de positie van de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd en het beter betrekken van cliënten en vertegenwoordigers bij de evaluatie van het zorgplan en onvrijwillige zorg. De ondertekening van de bestuurlijke afspraken is een boodschap aan de overheid, dat de zorg niet wil wachten op een nieuwe wet om de rechtspositie van cliënten te verbeteren.

Verwarring in het veld voorkomen

De cliëntenorganisaties zijn teleurgesteld dat de aanbieders uit de gehandicaptenzorg het akkoord plots weigeren te ondertekenen. “Wij hopen dat VGN terugkomt op haar besluit en het bestuurlijk akkoord alsnog ondertekent. Dit om verwarring in het veld te voorkomen, bureaucratie te verminderen en de rechtspositie van mensen met een beperking en hun vertegenwoordigers te verbeteren.”

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky