Pro Monitor helpt gehandicaptenzorg bij bieden van onvoorwaardelijke zorg

De Pro Monitor van ASVZ, Trajectum en Pluryn is beschikbaar voor alle gehandicaptenorganisaties die onvoorwaardelijke zorg willen verlenen aan mensen met een licht verstandelijke beperking en agressief gedrag. De drie gehandicapteninstellingen werken al een paar jaar met project Pro, dat doorplaatsing en uitstoting van mensen met een lvb moet voorkomen. Om iedereen in de sector naar onvoorwaardelijke zorg  toe te laten werken, is de monitor gratis te downloaden via het Kennisplein Gehandicaptensector. Dit meldt Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). 

Het doel van project Pro is om cliënten altijd in hun woning te laten wonen, ongeacht het gedrag  dat ze vertonen. Hiervoor zijn acht uitgangspunten opgesteld, waaronder om cliënten met een lvb en probleemgedrag een zo gewoon mogelijk leven te laten leiden en ze onvoorwaardelijk te steunen in de ondersteuningsrelatie en op het gebied van wonen. Een ander aandachtspunt is gericht op het welzijn van zorgverleners en hun competentie-ontwikkeling en de laatste is voor de organisaties die hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

Pro Monitor

Organisaties die onvoorwaardelijke zorg willen verlenen kunnen via de vragenlijst Pro Monitor achterhalen of ze aan de uitgangspunten voldoen. Teams kunnen vervolgens in een Pro Reflectiegesprek de positieve en aandachtspunten bespreken en nieuwe inzichten in de praktijk behandelen. 

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky