fusie mensana riaggsuid

VENLO/ROERMOND - Het RiaggZuid en Mensana, een Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RBIW), gaan fuseren. Hierdoor onstaat een organisatie die klaar is voor de toekomst. 1 mei dit jaar begint de fusie op bestuurlijk vlak. De juridische fusie zal op 1 januari 2014 afgerond zijn. Dat lieten de instellingen gisteren weten. 

Mensana RIBW Noord en Midden Limburg biedt begeleiding en ondersteuning voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. RiaggZuid is de grootste aanbieder van ambulante geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Zuid-Limburg. Hoewel hun werkzaamheden niet precies gelijk zijn, denken de besturen van beide instanties dat er door een fusie een betere aansluiting tussen behandeling en begeleiding komt.

Voor de fusie is gekozen wegens de veranderde regelgeving. Door wijzigingen in de eerstelijns-ggz en de WMO en het toegenomen beroep op de eigen verantwoordelijkheid van cliënten zal het aantal behandelden afnemen. Een sterke ggz-instantie is volgens Sjef Vermeulen, directeur van de Raad van Bestuur van Mensana, in het voordeel van cliënten, medewerkers, maatschappelijke partners en financiers.

© Nationale Zorggids / Olof Venema