Logo_ggz_nederland_logo
De leden van GGZ Nederland hebben in een extra algemene ledenvergadering ingestemd met verlenging en aanpassing van het Bestuurlijk Akkoord toekomst GGZ. Dit meldt Zorgvisie.
 
Het nieuwe akkoord maakt deel uit van de onderhandelingen die Minister Schippers van VWS eind juni startte over alle bestuurlijke akkoorden in de zorg. Het nieuwe akkoord voor de ggz geldt tot en met 2017. Hierin is de ruimte voor groei beperkt tot 1,5 procent voor 2014 en tot 1 procent voor de daaropvolgende jaren. De eerdere bezuiniging op lage ziektelast is ingetrokken.
 
De inhoudelijke doelstellingen van het eerste bestuurlijke akkoord uit 2012 zijn blijven staan maar hier en daar verscherpt. Het gaat dan om de afspraken over het streven ggz-patiënten zoveel mogelijk te laten participeren in de maatschappij (ambulantisering), het verplaatsen van zorg naar de eerstelijnszorg , het verminderen van stigma, het vergroten van de transparantie en het beperken van de groei van de ggz naar 2,5 procent per jaar. 
 
Met het nieuwe akkoord is er voor de komende jaren meer zekerheid over de financiële ruimte. De eerder aangekondigde pakketmaatregelen zijn daarom van de baan, aldus GGZ Nederland.  
 
© Nationale Zorggids