Normal_breivik

Er zijn in Nederland ongeveer driehonderd personen met psychosociale problemen die een dreiging vormen voor landelijke politici, leden van het Koninklijk Huis en andere hoogwaardigheidsbekleders. Dat meldt Elsevier.

Volgens hoofdcommissaris van de politie Henk van Zwam vormen ongeveer dertien tot vijftien mensen uit deze groep een risico. Het gaat om personen van wie hulpverleners moeilijk kunnen inschatten hoe groot de risico's zijn. Het merendeel is in de war, psychotisch, hoort stemmen, lijdt aan ziekelijke achterdocht en uit bedreigingen via bijvoorbeeld internet.

Van Zwam leidt het proefproject Dreigingsmanagement. In de afgelopen jaren heeft de politie een groep van potentieel gevaarlijke dreigers in kaart gebracht, in de gaten gehouden en in veel gevallen hulp aangeboden. Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie liet vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer weten dat hij het project wil voortzetten. De politie moet in de toekomst ook eenlingen gaan volgen die lokale bestuurders of personen in het onderwijs bedreigen.

Het proefproject werd gestart na incidenten als de aanslag op Koninginnedag 2009 en de Damschreeuwer in 2010. Het team bestaat uit twaalf personen, onder wie informatierechercheurs en psychologen. De dreigers hebben vaak uiteenlopende problemen. 'We zien twee groepen,' zegt een psychiater van het team. 'Aan de ene kant mensen die zorg mijden en niks of niemand vertrouwen. En aan de andere kant types die wel zorg krijgen. Met die eerste groep moeten we contact krijgen.'

© Nationale Zorggids