Logo_sire_logo

De campagne, die eind juni werd gelanceerd door de stichting Ideële Reclame (SIRE) om het taboe op psychisch ziek zijn aan de kaak te stellen, heeft 76 procent van de Nederlanders bereikt. De campagne werd beoordeeld met een ruime voldoende (7,2). Dat meldt SIRE.

Uit een onderzoek van het bureau Blauw Research blijkt dat zestien procent van de mensen die de campagne kennen, hierdoor enige vorm van actie te hebben ondernomen. Zeven procent van de campagnekenners blijkt over het taboe te hebben gesproken met personen mét een psychische aandoening; omgerekend gaat dit om ruim 650.000 gesprekken.

SIRE heeft als doel om verweesde onderwerpen onder de aandacht te brengen en op de agenda te zetten bij burgers, opinieleiders en besluitvormers. Met de campagne, die gericht was op het doorbreken van het taboe op psychisch ziek zijn, is SIRE hierin volgens het onderzoek voldoende geslaagd. Tachtig procent van de Nederlanders vond de campagne duidelijk en 75 procent vond de campagne geloofwaardig.

Directeur van SIRE Pim Slierings: 'Het was niet eenvoudig de juiste toonzetting te vinden om het onderwerp onder de aandacht te brengen. We wilden mensen duidelijk maken dat het beter is om met mensen die een psychische aandoening hebben te praten dan over hen. Door mensen aan het woord te laten die zelf met een psychische aandoening kampen, de ervaringsdeskundigen, blijken we erin geslaagd de boodschap bij het grootste deel van de Nederlanders goed over te brengen.'

Volgens 69 procent van de Nederlanders was de campagne relevant en meer dan de helft oordeelde dat de campagne hen iets nieuws vertelde. 57 procent vond de campagne een eyeopener. Slierings zegt blij te zijn met het oordeel. 'Het betekent dat we als stichting iets onder de aandacht hebben gebracht waar veel mensen niet eerder bij stil hadden gestaan.' Daarnaast zat de nieuwswaarde van de campagne ook in de geboden oplossing: de hulplijn voor mensen zónder psychische aandoening, die opgericht werd in samenwerking met de stichting Samen Sterk tegen Stigma. Deze lijn werd bemand door ervaringsdeskundigen, die gedurende de looptijd van de campagne meer dan 1200 telefoongesprekken hebben gevoerd. Na de afsluiting van de campagne in november 2013 heeft Landelijk Platform GGZ de hulplijn overgenomen om mensen zonder psychische aandoening langs deze weg van advies te kunnen blijven voorzien. Deze lijn is nog steeds bereikbaar via 0900-0727.

Samen Sterk tegen Stigma gaat ook na de campagne verder met het verbeteren van de beeldvorming rond psychische aandoeningen. Meer informatie over deze stichting en haar activiteiten is te vinden via www.samensterktegenstigma.nl.

© Nationale Zorggids