Normal_ambulance__5_

Vanaf 14 april zal in Amsterdam gebruik worden gemaakt van de zogenoemde psycholance. Deze speciale zorgambulance wordt ingezet bij het vervoer van psychiatrische patiënten. Dat meldt Ambulance Amsterdam.

Met de psycholance moet de uitvoering van de zorg aan psychiatrische patiënten voor zowel medewerkers als patiënten veiliger worden. De speciale ambulance is ingericht op de speciale zorgbehoefte van deze groep patiënten. Het project van Ambulance Amsterdam is tot stand gekomen in samenwerking met de organisaties GGD Vangnet en Advies, Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA) en Politie. Zowel in de ambulancezorg als in de ggz is het project uniek.

Op dit moment wordt het vervoer van deze patiënten vanaf een politiebureau, de openbare ruimte of de thuissituatie naar de onderzoeksruimte van de SPA nog steeds door de politie uitgevoerd en wordt (te) vaak 'dwang en drang' toegepast. Dit is geen wenselijke situatie, zoals ook door de Inspectie voor de Gezondheidszorg werd vastgesteld.

De psycholance zal worden bemand door een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige van de SPA en een zorgambulancechauffeur.

© Nationale Zorggids