Normal_depressie_verdrietig_ongelukkig

De nieuwe opzet van de geestelijke gezondheidszorg dreigt honderdduizenden patiënten met een (minder acute) persoonlijkheidsstoornis te duperen. Door de recent ingevoerde splitsing in algemene basis-ggz en gespecialiseerde ggz wordt de behandeling van deze patiënten met psychotherapie of te ineffectief of te duur. Dat schrijft klinisch psycholoog en psychotherapeut Sjoerd Colijn in Trouw.

Er zijn vergaande plannen van het ministerie om de gespecialiseerde zorg te laten krimpen tot de helft van de huidige omvang. Daarbij zal logischerwijs voorrang gegeven worden aan patiënten met acute bedreigende problematiek: patiënten die psychotisch of ernstig depressief zijn. Volgens Colijn zal er nauwelijks ruimte overblijven voor de minder acute, maar net zo ernstige persoonlijkheidsproblematiek - deze patiënten zouden op de voor hen ongeschikte generalistische basiszorg moeten terugvallen.

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat een persoonlijkheidsstoornis met moderne vormen van psychotherapie effectief te behandelen is. Als gevolg van de splitsing in algemene basis-ggz (kortdurend, simpele, goedkope organisatie) en gespecialiseerde ggz (langdurend, meer en complexe voorzieningen, dus veel duurder) vallen deze vormen van psychotherapie onder de gespecialiseerde ggz – volgens Colijn 'eigenlijk te uitgebreid en te duur opgetuigd voor deze behandelingen'.

Hierdoor dreigt in de ggz een situatie te ontstaan waarin velen ineffectief worden behandeld in de basiszorg en weinigen te duur in de gespecialiseerde zorg. Naast deze twee dreigingen noemt Colijn nog een derde bedreiging voor de kosteneffectieve behandeling van patiënten met een persoonlijkheidsstoornis. In de nieuwe overheidsplannen zouden psychotherapeuten die specifiek opgeleid zijn voor behandeling van deze groep patiënten, die behandelingen opeens niet meer onder eigen regie en verantwoordelijkheid (als 'hoofdbehandelaar') mogen doen.

Volgens Colijn is de oplossing simpel: behoud de psychotherapeut als zelfstandig hoofdbehandelaar en garandeer dat de noodzakelijke behandelingen door gespecialiseerde professionals in de vrijgevestigde praktijk en de ggz- poliklinieken conform de multidisciplinaire richtlijnen kunnen plaatsvinden.

© Nationale Zorggids