Normal_drugs

De Inspectie Veiligheid en Justitie wil dat TBS-klinieken meer doen aan het voorkomen van de invoer van drugs. Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie onderschrijft deze aanbeveling en verwacht voor 1 januari 2016 een plan van aanpak om de beveiliging te verbeteren. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer in reactie op het inspectierapport ‘Contrabande in forensische psychiatrische centra', zo meldt de inspectie. 

De Inspectie heeft onderzocht welke risico’s er zijn op de invoer van verboden goederen en wat de TBS-klinieken doen om dit te voorkomen. De Inspectie concludeert dat bij vijf van de zeven onderzochte klinieken onvoldoende zicht bestond op de risico’s op invoer van metaalhoudende contrabande door onbegeleide tbs-gestelden. In een aantal gevallen werden deze patiënten niet gecontroleerd bij de ingang of konden ze verboden goederen doorgeven, voordat ze werden gecontroleerd. De Inspectie noemt het niet onderkennen hiervan ‘een serieus aandachtspunt’, maar erkent tegelijkertijd dat dit inmiddels goed is opgepakt door de TBS-klinieken.
 
De Inspectie beveelt aan om te kijken naar de manier waarop de invoer van drugs kan worden voorkomen. Daarvoor is een combinatie van beveiligingsmaatregelen nodig. Staatssecretaris Dijkhoff verwacht dat dit punt door de klinieken ook in het plan van aanpak wordt meegenomen.
 
© Nationale Zorggids