Normal_ggz534

Meer dan 8.300 mensen met een psychiatrische aandoening werden in 2014 met spoed gedwongen opgenomen in een ggz-instelling. Dit is een kleine daling ten opzichte van de jaren 2011 tot en met 2013, toen jaarlijks in ieder geval 8.500 mensen gedwongen werden opgenomen. Dat meldt het Trimbos-instituut.

Trimbos stelde een onderzoek in in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Op basis van gegevens vanuit BOPZ-online (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen), waarmee de aanvraagprocedure voor een lastgeving tot inbewaringstelling wordt geautomatiseerd. In de helft van de tijd is een persoon die gedwongen wordt opgenomen al (vrijwillig) opgenomen. De andere helft van de tijd gaat het om personen thuis, op het politiebureau zijn of bij een crisisdienst.

Een gedwongen spoedopname vindt plaats nadat lastgeving tot inbewaringstelling (IBS) is aangevraagd. Een IBS wordt afgegeven als er sprake is van onmiddellijk dreigend gevaar voor de persoon zelf, of voor anderen in de omgeving. Het gevaar moet veroorzaakt worden door een (ernstig vermoeden van een) psychiatrische stoornis.

Door: Redactie Nationale Zorggids