Logo_trimbos_logo

Om duidelijke afspraken te maken over hoe snel de crisisdienst bij een psychiatrische patiënt moet zijn, zijn regels vastgelegd in de triagewijzer. Voorheen was alleen afgesproken dat hulp binnen twee uur aanwezig moest zijn, maar dit was enkel een afspraak tussen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en politie. De triagewijzer zou landelijk uitgerold kunnen worden. Dit meldt Trimbos Instituut.

Het Trimbos Instituut is door ZonMw en GGZ Nederland gevraagd uit te zoeken of de triagewijzer voldoende geschikt is om landelijk te gebruiken. In de triagewijzer kan een urgentiegraad aangegeven worden tussen 1 en 24 uur. In de tweede helft van 2017 voerden zestien crisisdiensten de triagewijzer in. Zij hielden vervolgens bij 8.400 verzoeken voor crisisbeoordeling bij of ze op tijd aanwezig konden zijn.

Iets meer dan de helft van de binnengekomen meldingen gingen over een urgentiegraad van ‘binnen vier uur’. In 92 procent van de gevallen lukte het de crisisdienst om op tijd aanwezig te zijn. Dat ligt ruim boven het minimum van 85 procent dat in de triagewijzer is afgesproken. Echter lukte het de deelnemende hulpverleners niet voldoende om bij de nieuwe urgentiegraad ‘binnen één uur’ ook daadwerkelijk aanwezig te zijn. De norm voor die urgentiegraad ligt op 90 procent, maar de praktijk bleef steken op gemiddeld 60 procent. De verschillende crisisdiensten behaalden wisselende resultaten, van 32 tot 82 procent. Daarmee is de hoogste urgentiegraad nog lastig te realiseren in de praktijk.

Het Trimbos Instituut concludeert in het onderzoek dat de triagewijze voldoende effectief is voor landelijke invoering. Er komt extra subsidie beschikbaar voor crisisdiensten om volgens de generieke module te werken.

Door: Redactie Nationale Zorggids