Normal_depressie__depressief__ggz__angst

Wie na de afronding van een psychiatrische behandeling de forensische kliniek verlaat, zou ook daarna nog contact moeten houden met de behandelaar. Dat stelt Petra Schaftenaar in haar promotieonderzoek dat zij uitvoerde bij forensisch psychiatrische kliniek Inforsa. De kans op herhaling ligt veel lager wanneer ook na het afronden van de behandeling contact blijft bestaan tussen de psychiater en (ex)cliënten. Dit meldt NOS.

Ex-psychiatrische cliënten staan er na het afronden van hun behandeling relatief alleen voor. Het percentage dat opnieuw de fout in gaat, is dan ook hoog. Bijna de helft van de mensen valt terug in de criminaliteit. In het onderzoek dat Schaftenaar uitvoerde onder 100 cliënten van Inforsa, werd dat percentage teruggebracht naar slechts 16 procent.

Relationele zorg verlenen

De methode houdt in dat er na de behandeling contactmoment blijven bestaan en dat er gewerkt wordt aan het verlenen van relationele zorg. Dit kan zijn door regelmatig bellen, huisbezoeken of een uitnodiging om naar de kliniek te komen. Maatwerk is daarbij belangrijk om de juiste vorm te kiezen die bij iemand past. Relationele zorg viert onder andere de successen van de persoon, er is aandacht voor het gewone leven en het vertrouwen tussen de cliënt en behandelaar blijft intact.

Uit het onderzoek van Schaftenaar blijkt dat niet alleen de recidivecijfers dalen, maar dat ex-cliënten erg blij zijn met de zorg. Ze zeggen hierdoor het gevoel te krijgen dat zij ook meetellen in de maatschappij. Dat het extra kosten met zich meebrengt, is volgens de promovenda niet zo’n probleem. “Als iemand op nieuw in de fout gaat, kost een opname per jaar zo’n 150.00 euro en het maakt de samenleving onveiliger.” Ze zegt dat de tijd die psychiaters kwijt zijn aan de extra contactmomenten nauwelijks extra geld kosten.

Door: Redactie Nationale Zorggids