Normal_euro_geld

In de zomer van 2018 hebben 34 regionale projecten subsidie gekregen om de hulp aan mensen met verward gedrag te verbeteren. Deze subsidies komen uit de 6e subsidieronde van het ZonMw-actieprogramma over verward gedrag. In totaal zijn er inmiddels al meer dan tweehonderd praktijkprojecten gestart. Dat meldt ZonMw. 

28 projecten zijn gericht op het in de praktijk toepassen van één of meer van de negen bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Zes projecten hebben een startsubsidie gekregen voor het opstellen van een plan van aanpak en het opzetten van een samenwerkingsverband. De projecten gaan uiterlijk 1 september van start.

Wie ook aan de slag wil met betere ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving kan hiervoor wellicht in aanmerking komen voor subsidie. Subsidiemogelijkheden zijn te bekijken op de website van ZonMw. Op donderdag 4 oktober zijn geïnteresseerden welkom om een informatiebijeenkomst hierover te bezoeken in Utrecht. 

Door: Redactie Nationale Zorggids