Normal_depressie__depressief__ggz__angst

Verschillende partijen in Brabant hebben afspraken gemaakt zodat zij zich beter kunnen inzetten om verwarde mensen te helpen. Nu zou er nog te weinig onderlinge samenwerking zijn en worden niet de kwaliteiten van iedere partij benut. De afspraken moeten leiden tot het sneller behandelen van verwarde mensen op een meer ‘humane’ manier. Dit meldt Brabants Dagblad.

Vorig jaar moest de politie in Brabant Noordoost 5.898 keer uitrukken nadat een melding binnen kwam dat een verwarde persoon de openbare orde verstoorde. “Mensen met verward gedrag verdienen het om op een humane manier goed geholpen te worden”, zegt burgemeester Jan Pommer van Sint-Michielsgestel. “Dat vergt een speciale manier van werken. En die regels hebben we nu samen met een groot aantal partijen opgesteld.”

Het gaat onder andere om de politie, GGD, gemeenten, wijkteams, het openbaar ministerie en de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Daarin speelt de ggz een belangrijke rol, omdat hen gevraagd is mensen in de risicogroep te voorzien van een zogenoemde crisiskaart. Deze kan gedragen worden in de jas en geeft onder andere aan om wie het gaat, welke problematiek bekend is en hoe de persoon het beste benaderd kan worden. “De een moet je niet aanraken, want dan gaat hij os zij door het lint. De ander wil juist een knuffel in een crisissituatie”, zegt Karin van Esch, directeur GGD.

Psycholance

Inzet van politie kost veel capaciteit en is niet altijd nodig. Soms is het voldoende om preventief signalen te herkennen om in te grijpen voordat het fout gaat. Wijkagenten en wijk-GGD’ers kunnen in zo’n situatie helpen. Ook wordt geprobeerd om iemand zo snel mogelijk van hulp te voorzien. Het project met een psycholance in de regio eindigt binnenkort en wordt overgenomen door de Regionale Ambulancevoorziening. Toch blijft een auto met zo weinig mogelijk prikkels noodzakelijk om verwarde personen te vervoeren naar een locatie waar zij hulp kunnen krijgen.

Door: Redactie Nationale Zorggids