Normal_depressie__depressief__ggz__angst

In Zwolle is het sinds het begin van deze maand mogelijk om 24 uur per dag en zeven dagen per week melding te maken van iemand met verward gedrag. Zowel burgers als politie kunnen een beroep doen op het meldpunt. Het aantal meldingen van verwarde personen loopt in Zwolle, net als in het hele land, steeds verder op. Het meldpunt moet helpen om snel de juiste zorg te bieden. Dit meldt De Stentor.

In 2016 waren er 726 meldingen van verwarde personen in Zwolle, vorig jaar was dit al 811. De stijging is al enkele jaren bezig. Het afgelopen half jaar was de bereikbaarheid van GGD IJsselland al uitgebreid naar een 24-uursdienst. Daar komt bij dat het werkgebied groter is geworden.

Zorg voor verwarde mensen wordt geboden door Team VIA. Daar wordt per melding bekeken wat de beste optie is. “Als iemand zichzelf wat dreigt aan te doen of een ander, dan komt de crisisdienst van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in beeld”, aldus politieagente Anneke Bijstra. “Bij een strafbaar feit gaat de persoon mee naar het politiebureau.” Echter is er nadruk op het bieden van de juiste hulp in de specifieke situatie. Dat verwarde personen voorheen bijna altijd naar het politiebureau werden gebracht, zal nu niet langer het geval zijn. “Daar hoorden ze niet thuis. Deze mensen hebben zorg nodig”, licht Bijstra toe.

Bereidwilligheid van verwarde personen

Bovendien moet het meldpunt het makkelijker maken voor burgers om hulp in te schakelen voor iemand. Het gaat vooral uit van het feit dat bezorgde burgers willen helpen. “Dan voelt de politie bellen niet goed, maar een beroep doen op een hulpverlener wel”, zegt Annet Jansen van GGD IJsselland. Bovendien zou de verwarde persoon mogelijk sneller meewerken aan zorgverlening door een hulpverlener dan hulp vanuit de politie. “Als de politie op de stoep staat en je wordt aangesproken op je gedrag, dan gaat daar een teken van ongeaccepteerd gedrag vanuit.”

Door: Redactie Nationale Zorggids