Normal_minister_hugo_de_jonge_volksgezondheid_2

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besteedt dit jaar extra aandacht aan het toezicht van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, vanwege de wijziging van de meldcode die op 1 januari is ingegaan. Minister De Jonge van Volksgezondheid heeft de inspectie daarbij gevraagd specifiek aandacht te besteden aan instellingen die kinder- en jeugdpsychiatrie verlenen. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Een aantal instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie was tot voor kort in de veronderstelling dat de meldcode voor hen niet van toepassing is. "Geen goede zaak", laat de minister in een Kamerbrief weten. "De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling moet al vanaf 2013 door instellingen worden toegepast."

Verwarring

De verwarring bij de instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie is met name ontstaan doordat deze instellingen dachten dat de meldcode zich voornamelijk richt op een cliënt die verantwoordelijk is voor de verzorging en opvoeding van een of meer minderjarigen, met het oog op de veiligheid van die minderjarigen. De cliënten van deze instellingen zijn de kinderen, niet de ouders. "Deze beredenering is onjuist", benadrukt de minister. "De meldcode geldt voor zowel jeugdigen, volwassenen als ouderen. Het is belangrijk dat ook de jeugdhulp een risicotaxatie uitvoert of de volwassenen waarbij zij betrokken zijn, een risico vormen voor de kinderen van die volwassenen".

Projectleider

De aanstelling van de projectleider die zich specifiek bezighoudt met de implementatie van de meldcode bij de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is met een jaar verlengd tot en met eind 2019. Hierbij is specifieke aandacht voor de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Kamervragen

Met de brief beantwoordt De Jonge vragen van VVD- Kamerlid Judith Tielen over het bericht Verbetering gebruik meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bij ggz.

Door: Redactie Nationale Zorggids