Normal_human_concern

Human Concern, centrum voor eetstoornissen, opent 4 november 2019 een nieuwe locatie in het centrum van Nijmegen. Na Amsterdam, Bilthoven, Den Haag, Tilburg en Zwolle wordt de locatie in de Sint Annastraat in Nijmegen de zesde vestigingsplaats in Nederland. Het centrum heeft ook nog een centrum voor eetstoornissen in Portugal, waar zij een klinische boostbehandeling biedt. Dit meldt Human Concern. 

Met het openen van de nieuwe locatie kan Human Concern, gespecialiseerde ggz-instelling voor eetstoornissen, meer cliënten behandelen en tegemoetkomen aan de lange wachttijden die momenteel een groot probleem vormen voor mensen met eetstoornissen. De behandeling bij Human Concern richt zich op de gehele eetstoornis door aan de achterliggende problematiek én het verstoorde eetgedrag (symptomen) te werken met de inzet van intern opgeleide Ervaringsprofessionals.

Wachttijden ggz

Klinieken die hulp bieden bij eetstoornissen kampen met lange wachtlijsten, terwijl het voor deze kwetsbare doelgroep van groot belang is om snel de juiste zorg te krijgen. Met het openen van een zesde locatie in Nederland kan Human Concern nog meer mensen met alle verschillende eetstoornissen zoals anorexia, boulimia, OSFED (NAO) en eetbuistoornis zorg bieden. Hiermee komt het landelijke centrum voor eetstoornissen tegemoet aan de lange wachttijden. Momenteel zijn de verwachte wachttijden bij Human Concern, afhankelijk van de locatie, tussen de twee en de acht weken. 

Door: Nationale Zorggids
Foto: Human Concern