Normal_ecstacy_monogram_xtc_pillen_medicijnen

Jongeren ervaren geen schuld na het gebruik van de drug xtc. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut onder 734 tieners en jongvolwassenen. Zij voelen zich niet verantwoordelijk voor de criminaliteit en milieuschade die gepaard gaat met het gebruik van xtc. Dit meldt Telegraaf.

De deelnemers aan het onderzoek werden gevraag in welke mate zij de gebruikers van drugs verantwoordelijk hielden voor de brede gevolgen van xtc. Denk bijvoorbeeld aan de milieuschade door het dumpen van chemicaliën in de natuur en de doden in het criminele circuit. Hoewel de ondervraagden deze kwesties wel ernstig vonden, zagen de meesten daarin niet per se een rol voor de gebruiker.

Neutraal over verantwoordelijkheid

Op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 helemaal niet en 5 helemaal wel betekende, werd gemiddeld een 2,7 tot 3 gegeven voor de medeverantwoordelijkheid van gebruikers voor deze kwesties. Dit betekent een vrij neutrale houding tegenover de gebruikers en hun verantwoordelijkheden. Ongeveer drie kwart van de ondervraagden gaf aan zelf wel eens drugs gebruikt te hebben. Dat varieerde van cocaïne, xtc en amfetamine. Een kwart zei nog nooit drugs gebruikt te hebben.

Door: Nationale Zorggids