Normal_therapie__psychiater__psychiatrie__psychotherapie__therapeut

Nu VGZ en ggz-instelling Parnassia Groep met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om de tafel hebben gezeten, is de patiëntenstop voor VGZ-verzekerden per direct opgeheven. Beide partijen hebben er volgens de NZa vertrouwen in dat ze tot redelijke afspraken kunnen komen over het huidige contractjaar 2019. Parnassia neemt contact op met de groep patiënten die eerder een annulering in de bus kregen. Dit meldt de NZa. 

De onderhandelingen voor 2020 vinden deze week plaats. De zorg voor de groep patiënten met ernstig psychiatrische aandoeningen zal sowieso worden gecontinueerd. Parnassia neemt ook volgend jaar nieuwe patiënten uit deze groep in zorg. Over de patiënten met veelvoorkomende aandoeningen hebben VGZ en de ggz-aanbieder aangegeven constructief verder in gesprek te gaan. Beide partijen realiseren zich dat ook voor deze zorgvraag geldt dat iedereen moet kunnen rekenen op passende zorg. 

Door: Nationale Zorggids