Tekort deskundigen gedrapsrapportages psychiatrische patiënten

Eind 2019 bleken er voor tweehonderd zaken waarin rechters om onderzoek vroegen naar de geestelijke gesteldheid van psychiatrische patiënten, geen psychologen of psychiaters beschikbaar te zijn. Dit bleek na ophef over het vrijuit gaan van een 34-jarige gewelddadige psychiatrische patiënt deze week bij de rechtbank Den Haag. Er waren geen deskundigen beschikbaar om een rapport over zijn geestelijke gesteldheid op te stellen. Volgens minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming gaat het om 7 procent van alle zaken in 2019 waarvoor een dergelijk gedragsonderzoek werd gevraagd. Dit meldt De Telegraaf. 

In totaal zijn er minder dan vierhonderd deskundigen aan wie justitie om rapporten over de geestelijke gesteldheid van psychiatrische patiënten kan vragen. Dit zijn voornamelijk ZZP'ers, ingehuurd door het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie (NIFP). Het aantal is sinds 2012 flink gedaald, toen waren er nog zeshonderd rapporteurs beschikbaar. Het NIFP trok hierover vorig jaar zomer al aan de bel bij het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak. 

Inhaalslag gedragsrapportages

Niet alle zaken waarvoor in 2019 geen psycholoog of psychiater beschikbaar was, leidde tot het vrijuit gaan van verdachten. Ondanks het tekort aan deskundigen wordt geprobeerd een inhaalslag te maken om de gevraagde gedragsrapportages alsnog op te laten stellen.

Bij meer organisaties wachttijden 

Dekker geeft aan dat meer organisaties last hebben van het tekort aan deskundigen. Eerder bleek al dat strafzaken hierdoor uitlopen. Het gaat dan vooral om GZ-psychologen en psychiaters. Zo heeft het Pieter Baan Centrum een wachtlijst van drie tot vier maanden. In 2019 werden in totaal 3400 rapporten geschreven over verdachten voor rechtbanken. Dekker merkt op dat het niet aan te geven is hoeveel deskundigen er nodig zijn om aan de vraag te voldoen. Wel zegt hij dat er wordt gezocht naar andere oplossingen om het aantal verzoeken te verminderen. Zo kan worden gekeken over rapporten van de Reclassering ook voldoen.

Door: Nationale Zorggids