Zes jaar zorg voor psychiatrische patiënten

Bijna de helft van de patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) krijgt langer dan zes jaar zorg. Mensen met psychotische aandoeningen, zoals schizofrenie, vormen de grootste groep. In 2017 waren dit er bijna veertigduizend. Niet alle mensen met een ernstige psychiatrische stoornis ontvangen een behandeling. Bijna 34 duizend mensen uit deze groep gebruiken alleen medicatie. Dit meldt Vektis.

In totaal zijn er in Nederland ongeveer 210 duizend patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening. Dit cijfer is al een aantal jaren constant. Ongeveer 180 duizend van deze mensen wordt niet opgenomen. Zij krijgen ambulante zorg in de ggz of de Wlz (Wet langdurige zorg). Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening ervaren langdurige beperkingen in hun leven. Ze gebruiken vaker een langere periode zorg, omdat ze meerdere zorgbehoeftes hebben. 

Zes jaar zorg voor ernstig psychiatrische patiënten: de kosten

Gemiddeld zijn de zorgkosten voor een patiënt in deze groep zestienduizend euro. De zorgkosten zijn onder andere afhankelijk van wel of geen opname: wordt iemand opgenomen, dan zijn de uitgaven gemiddeld meer dan 57 duizend euro per patiënt. Als iemand niet wordt opgenomen, liggen de zorgkosten veel lager: ruim negenduizend euro per patiënt. 

Door: Nationale Zorggids