Onderzoek naar magnetische hersenstimulatie bij OCD

Onderzoekers van verschillende umc's en ggz-instellingen doen nu onderzoek naar zogeheten transcraniële magnetische stimulatie (TMS) als behandeling bij OCD. De onderzoekers willen weten of deze milde vorm van hersenstimulatie de effecten van therapie op angst- en dwangklachten kan versterken. Dit meldt NedKAD.

Iemand met OCD (obsessief-compulsieve stoornis) heeft last van dwangmatige angst. Bij exposure-therapie worden cliënten met OCD blootgesteld aan datgene wat bij hen angstgedachten of angstopwekkende handelingen oproept. Ook de dwanghandelingen die een cliënt uitvoert als gevolg van de angst, worden in de therapie afgebouwd (responspreventie). Door gewenning moet de angst en daarmee ook het dwanggedrag langzaam minder worden. De onderzoekers willen nu kijken of het stimuleren van de hersenen als techniek gebruikt kan worden om de effectiviteit van een exposure-behandeling te versterken.

Transcraniële magnetische hersenstimulatie (TMS)

Bij TMS wordt met een magneetspoel een sterk, pulserend, magnetisch veld opgewekt. Deze magneetspoel wordt bij de cliënt op het hoofd geplaatst. Bepaalde gebieden in de hersenen gestimuleerd door het magnetische veld. TMS heeft weinig bijwerkingen. De techniek wordt al toegepast in de behandeling van onder meer depressie.

In Nederland wordt TMS als behandeling voor angst- en dwangklachten nog niet vergoed. In de toekomst zal TMS mogelijk wel in het zorgpakket worden opgenomen, maar dan is eerst meer onderzoek nodig.

Deelnemen aan onderzoek TMS bij OCD

Er zijn aanwijzingen dat ook mensen met OCD baat kunnen hebben bij TMS voorafgaand aan hun exposure-behandelingen. De onderzoekers zoeken nog mensen die mee willen werken aan het onderzoek. Deelnemers wordt gevraagd eerst deze korte vragenlijst in te vullen: https://nl.surveymonkey.com/r/KW5JZ82. Daarmee willen de onderzoekers een indruk krijgen van wat mensen met OCD denken over verschillende behandelopties.

Door: Nationale Zorggids