Aandacht voor psychosociale gevolgen bij ernstige lichamelijke ziekten

Met het tijdschrift ‘Ziek zijn doet veel met je…’ en een campagne via social media en in de wachtkamers van veel poliklinieken, richt Zorginstituut Nederland in september 2020 de schijnwerper op psychosociale gevolgen bij ernstige lichamelijke ziekten. Centraal staan patiënten en hun naasten, artsen en verpleegkundigen. Zij delen hun persoonlijke verhalen over hoe zij geleerd hebben met elkaar het gesprek te voeren over psychosociale zorg bij ernstige lichamelijke ziekten. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

'Ziek zijn doet veel met je…' is samengesteld met de resultaten van zeventien projecten van ziekenhuizen, zorginstellingen, patiëntenverenigingen en onderzoeksinstellingen in de zorg. In 2017 kregen zij voor meerdere jaren subsidie via de regeling ‘Transparantie over de kwaliteit van zorg’ van het Zorginstituut. Deze regeling, die wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondhei, is erop gericht om zorgverleners, patiënten en hun naasten te stimuleren met en van elkaar te leren over samen beslissen in de spreekkamer. Dit gebeurt door aandacht te geven aan veel meer (persoonsgerichte) aspecten dan alleen de aandoening die iemand heeft.

Kwaliteit van zorg verder verbeteren

Het doel van de campagne en het tijdschrift 'Ziek zijn doet veel met je…' is om de ontwikkelde kennis, adviezen en tools van de 17 projecten, breed onder de aandacht te brengen. Zodat ziekenhuizen, zorgverleners, patiënten en hun naasten hiervan gebruik kunnen maken om met elkaar de kwaliteit van zorg verder te verbeteren.

17 totaal verschillende verhalen

Bij veel mensen gaat ziekte gepaard met angst, somberheid of spanning. Een derde van hen ontwikkelt zelfs langdurige klachten die hun leven verstoren. Het tijdschrift 'Ziek zijn doet veel met je…' vertelt zeventien totaal verschillende verhalen over omgaan met dergelijke psychosociale gevolgen bij ernstige lichamelijke ziekten. Verhalen van patiënten, van ouders van zieke kinderen, van artsen en verpleegkundigen en van onderzoekers. 

Online lezen in de wachtkamer

De campagne Ziek zijn doet veel met je… is op 8 september van start gegaan op 68 ziekenhuislocaties in heel Nederland. Patiënten en hun begeleiders worden de komende weken via informatieschermen in wachtkamers en ook via posters geattendeerd op het bestaan van het tijdschrift. Ze kunnen direct online de ervaringsverhalen, tips en adviezen lezen van patiënten, hun naasten, artsen en verpleegkundigen over de psychsociale gevolgen van ernstige lichamelijke ziekten, of ervoor kiezen een tijdschrift thuis te ontvangen. Daarnaast besteden de deelnemende ziekenhuizen, patiëntenverenigingen, onderzoeksorganisaties en het Zorginstituut via social media aandacht aan de inhoud van het tijdschrift en daarmee aan het thema psychosociale zorg bij ernstige lichamelijke ziekten.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Zorginstituut Nederland - www.zorginstituutnederland.nl