Normal_pexels-josh-hild-3944752__1_

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) vindt het volstrekt onaanvaardbaar dat patiënten met een psychiatrische aandoening twee jaar moeten wachten op de beoordeling van hun euthanasieverzoek. Daarom dringt de vereniging er bij minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid op aan dat hij samen met de geestelijke gezondheidszorg (ggz) gaat werken aan een deltaplan voor psychiatrie en euthanasie. Dit meldt de NVVE. 

Het kabinet stelde vorig jaar miljoenen euro’s extra ter beschikking voor de ggz, maar op het gebied van levensbeëindiging wordt de situatie volgens de NVVE alleen maar schrijnender. Daarom is het nodig dat de minister ingrijpt. Met een deltaplan voor psychiatrie en euthanasie moeten psychiaters beter worden opgeleid en begeleid zodat zij vaker zelf een euthanasieverzoek van hun patiënt in behandeling kunnen nemen.

Reguliere ggz geeft amper gehoor

Het Expertisecentrum Euthanasie maakt vrijdag bekend dat de wachtlijst overduidelijk aangeeft dat in de reguliere ggz nog steeds amper serieus gehoor wordt gegeven aan een euthanasieverzoek. Er wordt nog veel te vaak doorverwezen naar het expertisecentrum dat momenteel slechts zeven psychiaters in dienst heeft en vorig jaar meer dan zestig keer euthanasie verleende aan psychiatrische patiënten. Dat is ongeveer 10 procent van het aantal ingediende verzoeken. Psychiaters die niet aan het centrum zijn verbonden, verleenden vorig jaar maar zes keer euthanasie.

'Wanhopige verlenging van lijden'

Acht jaar geleden richtte de NVVE het expertisecentrum op, juist omdat het te vaak voorkwam dat mensen niet bij hun eigen arts terecht konden voor euthanasie. “Als patiënten met een psychiatrische aandoening met hun euthanasieverzoek op een lange wachtlijst terechtkomen, dan is dat een dramatische en wanhopige verlenging van hun lijden. Wachtlijsten in de ggz zijn op zich al een probleem, maar de NVVE maakt zich ernstig zorgen over de positie van deze patiënten met een stervenswens. Als zij niet worden gehoord, mag een gewelddadige suïcide niet de enige oplossing worden.”

Door: Nationale Zorggids