Normal_meisje_vrouw_eenzaam_depressie

Sinds de start van de coronacrisis vorig jaar merkt MIND Korrelatie dat mentale klachten onder Nederlanders zijn toegenomen, en dat coronagerelateerde hulpvragen een belangrijk onderdeel vormen van haar huidige hulpverlening. Wat opvalt is dat mensen met beginnende klachten vaak geen actie ondernemen of vanwege corona met hun hulpvraag niet naar de huisarts gaan. MIND Korrelatie verruimt daarom de openingstijden van haar hulplijn naar 21:00 uur (voorheen was dit maandag - vrijdag van 9:00 tot 18:00 uur). Dit meldt MIND.

De hulplijn is laagdrempelig, gratis en anoniem. Door te bellen of chatten met een professionele hulpverlener van MIND Korrelatie ervaren mensen minder drempels om daadwerkelijk hulp te zoeken. Drempels zoals (angst voor) belasting van de drukke zorg of angst voor besmetting, die een deel van de bevolking momenteel ervaart bij de reguliere zorg. 

Klachten nemen toe

De lockdown zélf en de verlenging daarvan vergroten de negatieve gevolgen op de psyche. Dit geldt ook voor een groot deel van de Nederlandse bevolking. Veel mensen zijn momenteel bezig met man en macht het hoofd boven water te houden. De combinatie van werk en school, zorgen om inkomen, de druk door mantelzorg, eenzaamheid en gebrek aan toekomstperspectief beginnen zijn tol te eisen. MIND verwacht dat we aan het begin staan van een golf aan mentale klachten en hulpvragen die zich de komende tijd gaat openbaren en als het ware de volgende ‘coronagolf’ vormt.

Toename van stress

Vragen die bij MIND Korrelatie binnenkomen gaan onder meer over depressie en sombere gevoelens, stress en angst, relatieproblemen, terugval in herstel en toename van psychische klachten. Corona werkt bij veel mensen als katalysator op de psychische problemen die ze al hebben: het komt in een versnelling, het verergert. Ook blijven mensen lang(er) op de wachtlijst voor een behandeling in bijvoorbeeld de ggz staan: behandelingen worden vaak en erg lang uitgesteld. Veel mensen vinden dit ondraaglijk. Daarnaast nemen vaak de intensiteit en kwaliteit van behandelingen af.

Mensen die contact met MIND Korrelatie opnemen, kunnen hun vraag voorleggen of situatie bespreken en krijgen advies van een professionele hulpverlener. Dit helpt hen anders naar hun situatie te kijken en/of geeft hen weer handvatten om anders met de situatie of het probleem om te gaan. Als een hulpverlener denkt dat na het gesprek de hulpvrager meer of andere hulp nodig heeft, dan bespreekt zij of hij met de hulpvrager welke opties er nog meer beschikbaar zijn. Dat kan een verwijzing zijn naar de huisarts, een gespecialiseerde hulpinstantie of -website of een lotgenoten- of belangenorganisatie.

Door: Nationale Zorggids