Normal_psycholoog_psychiater

Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het UMCG ontwikkelt een behandeling op maat voor (oud-)sporters die kampen met langdurige psychische gevolgen van grensoverschrijdend gedrag in de turn- en gymsport. Dit meldt het UMCG in een persbericht. 

In het onderzoeksrapport ‘Ongelijke leggers’ over grensoverschrijdend gedrag in de turn- en gymsport komt naar voren dat de (oud-)sporters onvoldoende passende hulp en professionele expertise ervaren binnen de huidige geestelijke gezondheidszorg (ggz). Ze benoemen dat ze verschillende labels krijgen, zoals persoonlijkheidsproblematiek, depressies, posttraumatische stressstoornissen en eetstoornissen. Deze labels worden los van elkaar behandeld, waardoor ze geen adequate hulp krijgen. Er is behoefte aan transdiagnostische hoogspecialistische zorg die de diverse behandelingen integreert.

Behandeling met focus op de juiste context

Op verzoek van sportorganisatie NOC*NSF ontwikkelt het UMCG een geïntegreerde diagnostiek en behandeling op maat specifiek gericht op de groep (oud-)sporters uit de gym- en turnsport. In de diagnostiek en behandeling zal er expliciet aandacht zijn voor het onderliggende trauma in de juiste context: de sport- en kindertijd. Ervaringsdeskundigheid op het gebied van de (top)sport en grensoverschrijdend gedrag wordt hierbij ingezet. Er worden behandelgroepen voor de (ex-)sporters opgericht, gecombineerd met individuele behandelingen. De focus ligt op lichaamsgerichte therapie in combinatie met psychotherapeutische behandeling. Speerpunten zijn herstel van het contact met het lichaam en emoties, in samenhang met zelfbeeld en identiteitsontwikkeling.

Ontwikkeling nieuw behandelaanbod

Te zijner tijd wordt er een programmabeschrijving opgeleverd. Andere instellingen kunnen hier, indien zij beschikken over de vereiste expertise, gebruik van maken voor de behandeling van vergelijkbare doelgroepen.

De eerste twee groepsbehandelingen zullen naar verwachting in het najaar van start gaan. Het aanbod is beschikbaar voor (oud)sporters van alle disciplines van de KNGU waar er sprake is van langdurige klachten ten gevolge van psychisch, fysiek of seksueel misbruik.

Door: Nationale Zorggids