Normal_portemonnee__geld__betalen

In de nieuwe ggz-financiering, onderdeel van het Zorgprestatiemodel dat op 1 januari 2022 ingaat, worden cliënten verplicht om niet alleen in het startjaar maar elk jaar zelf voor hun zorg te betalen vanuit het eigen risico. Dit komt omdat facturen sneller verstuurd zullen worden. Door deze wijziging in de betaling krijgen jaarlijks 98.000 cliënten te maken met hogere zorglasten. MIND vindt deze drempelverhogende aanpassing onacceptabel en vraagt samen met de NVvP, LVVP, het NIP en V&VN aan het ministerie van Volksgezondheid om de wijziging terug te draaien. Dit meldt MIND. 

In totaal gaat het om 17 miljoen euro die jaarlijks extra ten laste komt van de patiënt, blijkt uit berekening van de Nederlandse Zorgautoriteit. MIND vreest dat meer mensen hierdoor hun zorg gaan uitstellen of zelfs vanwege de financiële drempel zorg gaan mijden. Het probleem doet zich met name voor in de generalistische basis-ggz en bij relatief kortdurende trajecten. MIND, NVvP, LVVP, NIP en V&VN verwachten grote problemen bij minder draagkrachtige mensen zoals studenten, jongvolwassenen en alleenstaande ouders. Maar ook in de langer durende ggz worden mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) getroffen die elk jaar een stuk van hun behandeling zelf moeten betalen. Juist EPA-cliënten hebben veelal lage inkomens.

Snelle facturering leidt tot jaarlijkse betaling vanuit het eigen risico

De oorzaak van de lastenverhoging ligt in het nieuwe Zorgprestatiemodel dat met ingang van 1 januari 2022 wordt ingevoerd. In de nieuwe ggz-financiering gaat men uit van prestaties en worden sneller facturen verstuurd waardoor cliënten niet alleen in het startjaar maar elk jaar zelf betalen vanuit het eigen risico.

Bovendien krijgen mensen die op dit moment in zorg zijn, te maken met een afsluiting van hun huidige traject of DBC én met facturering volgens de nieuwe bekostiging. Door twee keer het eigen risico te moeten betalen, is de generalistische basis-ggz straks in feite niet meer verzekerd, terwijl deze zorg juist laagdrempelig moet zijn, aldus de organisaties. Een ongelijke situatie met de somatische zorg waar de financiering niet gewijzigd wordt. Groen Links heeft reeds schriftelijke vragen hierover aan de staatssecretaris gesteld.

Door: Nationale Zorggids