Nederlanders verlangen naar saamhorigheid

Nederlanders hechten, ook in een periode waarin ze het land voor grote maatschappelijke uitdagingen zien gesteld, sterk aan waarden als tolerantie, respect voor verschil en saamhorigheid. Over samenleven in de buurt zijn mensen positiever dan over samenleven in Nederland als geheel: samenleven in de buurt krijg als rapportcijfer een ruime zeven, samenleven in Nederland een zes. Over Nederland als geheel maken ze zich zorgen, volgens 65 procent gaat het de verkeerde kant op met Nederland. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau.

SCP-onderzoek laat al jaren zien dat veel mensen zich zorgen maken over hoe we met elkaar samenleven in Nederland. Achter deze zorgen gaat een sterk verlangen naar saamhorigheid en goed samenleven schuil. Bij ‘goed samenleven’ denken mensen aan verbondenheid met familie, elkaar bijstaan in de buurt en onbaatzuchtige acties via sociale media. Ook hechten veel Nederlanders waarde aan tolerantie en respect voor verschil. Hoewel mensen het eens lijken over het belang van deze waarden, lijkt de invulling voor meerdere uitleg vatbaar. Over waar de grenzen liggen van tolerantie, wordt verschillend gedacht.

Positie in de samenleving kleurt perspectief op samenleven

Hoewel samenleven in de buurt gemiddeld een 7,1 scoort, geeft een op de tien Nederlanders het samenleven in de buurt niettemin een onvoldoende. Mensen met een laag inkomen en/of geen werk, oordelen beduidend negatiever. Hoe mensen aankijken tegen samenleven, heeft te maken met de positie die iemand inneemt in de samenleving. Dit bleek in gesprek met buurthuisbezoekers. Zij bleken sterk aangewezen op de buurt, maar ervaren de wijdere samenleving als kil en ontoegankelijk. De perspectieven van verschillende groepen bieden belangrijke inzichten over het functioneren van een diverse samenleving.

Naast corona zien mensen nog veel andere maatschappelijke uitdagingen

Aan de vooravond van de vierde coronagolf, in oktober 2021, was de publieke stemming pessimistisch. Een meerderheid van de Nederlanders (64 procent) was somber over de richting van het land. Ook het vertrouwen in de regering was laag (40 procent). Anders dan een jaar geleden was de coronacrisis in oktober niet de belangrijkste reden om somber te zijn. Corona was op dat moment één van de zorgen, al waren de meningen verdeeld over het al dan niet verplicht vaccineren en vrijheidsbeperkingen. De lange formatie werd het meest genoemd als reden voor het lage rapportcijfer voor de regering.  

Door: Nationale Zorggids