Forse kostenbesparing bij verbetering mentale gezondheid

Een betere mentale gezondheid van Nederlanders kan tientallen miljoenen euro's per jaar aan maatschappelijke kosten besparen. Het Trimbos-instituut becijferde dat het een besparing van 144 miljoen euro oplevert als de psychische gezondheid van een miljoen volwassenen met 5 procent verbetert. Volgens de onderzoekers is het voor het eerst dat dit is berekend.

De inzet op preventie van psychische gezondheidsproblemen levert een gemiddelde kostenbesparing op van 144 euro per persoon. Het Trimbos baseert dit op een steekproef onder meer dan 5000 Nederlanders.

Het onderzoek is uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het Trimbos-instituut en GGD GHOR Nederland, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.

Positief

"Mentaal gezonde mensen kunnen positief denken, omgaan met tegenslagen en zijn tevreden met hun sociale relaties. Het bevorderen van de mentale gezondheid zorgt ervoor dat mensen zich gezonder voelen en beter functioneren", aldus het RIVM. Daardoor melden mensen zich minder vaak ziek op het werk en hebben ze minder zorg nodig van bijvoorbeeld de huisarts of het ziekenhuis.

Door: ANP