App op smartwatch herkent oplopende emoties bij borderline

Uit promotieonderzoek van UT onderzoeker Youri Derks, ook GZ-psycholoog bij GGNet, blijkt dat een biosensor applicatie voor smartwatches uitkomst kan bieden voor mensen die lijden aan 'borderline' en moeite hebben met het herkennen van emoties. De app helpt hen bij het vroegtijdig opmerken van oplopende emoties, waardoor ze eerder actie kunnen ondernemen om ontregeling te voorkomen. Derks verdedigt op 14 juli 2022 aan de Universiteit Twente zijn proefschrift ‘Alexithymie bij borderline persoonlijkheidsproblematiek – van theorie naar een biosensor applicatie’.  Dat melden de Universiteit Twente en GGNet.

Derks onderzocht op welke manier alexithymie een rol speelt bij mensen met borderline persoonlijkheidsproblematiek (BPS). Mensen met alexithymie hebben moeite met het herkennen en benoemen van hun emoties. Bij BPS heeft iemand moeite om zijn emoties in goede banen te leiden. Emoties worden vaak pas opgemerkt als ze heel sterk zijn en de persoon overspoelen. Uit Derks' onderzoek blijkt dat er een duidelijke relatie is tussen alexithymie en BPS. Samen met andere onderzoekers van de Universiteit Twente ontwikkelde Derks de biosensor app ‘Sense-IT’ als nieuwe vorm van behandeling voor alexithymie.

Veranderingen in emotionele spanning

De app Sense-IT werkt op een smartwatch, registreert de hartslag en combineert dat met de mate van beweging. De app geeft een signaal als de spanning oploopt. Beweeg je niet of weinig, terwijl je hartslag oploopt, dan kan dat een teken zijn van oplopende emotie. Je kunt vervolgens real-time zien wat je lichamelijke spanningsniveau is door de hoeveelheid oplichtende bolletjes op de smartwatch. Het doel van de app is dat mensen veranderingen in hun emotionele spanning eerder leren herkennen, zodat zij daar sneller op kunnen inspelen en zo mogelijk nare gevolgen kunnen voorkomen.

Integreren in bestaande behandeling

Gebruikers kunnen in dergelijke situaties informatie noteren over de omstandigheden ten tijde van het signaal, en wat zij daarbij zelf merken. Zo nodig kunnen ze de metingen en aantekeningen eenvoudig delen met hun behandelaar, zodat die ze kan integreren in de bestaande behandeling. Sense-IT mag op dit moment nog niet vrij gebruikt worden in bestaande behandelingen, maar het is wel één van de eerste en weinige apps die klaar is om gebruikt te worden in onderzoeken naar de klinische effectiviteit. Bredere verspreiding en implementatie wordt dan ook verwacht in de nabije toekomst.

Innovatieve behandelmethoden

Mensen met BPS ervaren een hoge ziektelast waardoor zij vaak niet in staat zijn volwaardig mee te doen in de maatschappij. Derks vindt het daarom belangrijk om te zoeken naar écht innovatieve behandelmogelijkheden. Een missie die past bij GGNet: “Het onderzoek past bij onze behoefte om écht nieuwe mogelijkheden voor patiënten te ontwikkelen en daarmee hun zelfregie en welzijn te verbeteren” aldus Derks.

Door: Nationale Zorggids