'Steeds minder keuzevrijheid voor mensen die ggz of wijkzorg nodig hebben'

Doordat zorgverzekeraars steeds minder restitutiepolissen hebben, neemt de vrije artsenkeuze voor consumenten af. Verzekeraars vervangen steeds vaker hun restitutiepolissen voor combinatiepolissen en die vergoeden ggz en wijkzorg niet als de zorgverlener niet gecontracteerd is. Volgens de Consumentenbond handelen zij in strijd met de Zorgverzekeringswet als zij aan de vergoedingen voor ggz en wijkzorg zitten. De Tweede Kamer moet ingrijpen, aldus de Consumentenbond.

Door de wijkzorg en ggz niet volledig te vergoeden bij combinatiepolissen, ervaren consumenten belemmeringen om naar hun voorkeursverlener te gaan en dat tast het principe van vrije artsenkeuze aan.

Wettelijke informatieplicht

Zorgverzekeraars houden zich daarnaast al jaren niet aan hun wettelijke informatieplicht, door consumenten informatie te onthouden die zij nodig hebben voor een juiste keuze voor een nieuwe zorgverzekering. Veel verzekeraars hebben bijvoorbeeld niet op hun website staat met wie zij een contract hebben afgesloten.

“In een systeem dat toch al niet goed functioneert, tornen verzekeraars aan vergoedingen. Daar kunnen wij niet achter staan”, zegt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky