Hoe ervaren patiënten met ernstige depressie behandeling met ketamine?

De interesse in het behandelen van patiënten met een ernstige depressie met ketamine is enorm toegenomen. De resultaten zijn veelbelovend, maar er was nog weinig bekend over welke omstandigheden zorgen voor optimale behandelresultaten bij patiënten. UMCG-onderzoeker Joost Breeksema ontdekte dat een goede voorbereiding, uitgebreide psychologische ondersteuning en een behandelsetting waar de patiënt zich comfortabel voelt helpen om betere resultaten te boeken. Dat meldt het UMCG.

Breeksema en collega's interviewden 17 patiënten, die in het UMCG en PsyQ in Den Haag meededen aan behandeling met orale esketamine voor hardnekkige depressie. Deelnemers hadden zes weken lang tweemaal per week een dosis esketamine onder begeleiding van een professional genomen, en bij goed resultaat mochten mensen het daarna thuis gebruiken. De ervaringen van patiënten liepen uiteen, maar er waren een aantal thema's die sterk naar voren kwamen. Patiënten vonden de ketamine behandeling over het algemeen een overweldigende ervaring en voelden zich niet altijd goed voorbereid op de sessie. 

Vasthouden of loslaten van de controle 

Uit de interviews met patiënten viel op dat het patiënten moeite kost om de controle los te laten om zich over te geven aan de behandeling. Of ze probeerden juist krampachtig de controle te behouden. Wanneer de patiënten erin slaagden hun weerstand te verminderen, door de ervaring te aanvaarden in plaats van te vermijden, werd deze vaak minder angstig en werd de behandeling ook positiever ervaren. Controle opgeven bleek niet alleen een vereiste voor positieve ervaringen, maar patiënten beschouwden dit ook als een positieve, en soms zinvolle of therapeutische ervaring. 

Angstige ervaringen door slechte voorbereiding

Het werd lastiger voor patiënten om zich over te geven aan de behandeling omdat ze zich niet altijd goed voorbereid voelden op de sessies, en niet altijd goed op de hoogte waren van de hevigheid van de ervaringen. Dit veroorzaakte soms angstige ervaringen, die hun stemming voor toekomstige sessies (negatief) beïnvloedde. Ook ervaarden ze niet altijd voldoende fysieke en emotionele steun tijdens de sessies van de aanwezige staf.

Professionele begeleiding essentieel voor optimale resultaten ketaminebehandeling

Een betere voorbereiding vooraf, een behandelsetting waarin patiënten comfortabel zijn en niet gestoord worden, maar ook uitgebreide psychologische ondersteuning tijdens en na de (es)ketaminesessies kunnen patiënten helpen met het loslaten van de controle. De ideale omgeving, zoals beschreven door de patiënten, is een plek die veilig aanvoelt, die warm en comfortabel is, waar ze kunnen liggen en waar ze zich geen zorgen hoeven te maken dat ze door anderen gestoord worden. De verwachting is dat dit uiteindelijk leidt tot een betere kwaliteit van zorg en mogelijk daarmee ook tot betere uitkomsten van de behandeling.

Betere voorlichting en begeleiding van de patiënt bij het UMCG

Inmiddels is, mede op basis van deze bevindingen, de begeleiding en voorlichting voor patiënten die deelnemen aan esketamine-behandeling aanzienlijk verbeterd. Daarnaast worden therapeuten en verpleegkundigen door het UMCG getraind om betere zorg te kunnen verlenen aan patiënten met een hardnekkige depressie die met ketamine worden behandeld.  

Door: Nationale Zorggids