Normal_mental-health-disorders-file-2021-08-26-16-59-51-utc__1_

De ministeries van Volksgezondheid en Justitie & Veiligheid slaan de handen ineen om de samenwerking tussen zorg, gemeenten en politie voor mensen met verward of onbegrepen gedrag te verbeteren. Met de extra 59 miljoen euro via het ministerie van J&V, bovenop de eerder beschikbaar gestelde 52 miljoen euro van het ministerie van Volksgezondheid, krijgt de regionale samenwerking tussen partijen uit het zorg-, veiligheids-, en sociaal domein in het Actieprogramma Grip op Onbegrip een extra impuls. Dit meldt Rijksoverheid. 

Politie, gemeenten en zorgaanbieders/hulpverleners gaan intensiever samenwerken door bijvoorbeeld de inzet van een wijk-GGD’er die de schakel vormt tussen de zorg, de gemeente en de politie. Door deze verbinding komen mensen die zorg nodig hebben eerder in beeld, en kunnen we voorkomen dat mensen met verward en/of onbegrepen gedrag onnodig in aanraking komen met de politie.

Diverse doelgroep met verschillende problemen

De groep personen met verward en/of onbegrepen gedrag is een zeer diverse doelgroep met verschillende soorten problemen. Het gaat vaak om mensen die zelf niet om hulp vragen terwijl ze daar wel bij zijn gebaat. Problemen stapelen zich vervolgens verder op met als gevolg dat iemand na verloop van tijd steeds meer de grip op zijn leven kwijt raakt.

Vier gemeenten

Minister Yesilgöz en minister Helder bezoeken in april en mei Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht om met betrokken partijen in deze gemeenten te bespreken hoe de zorg en ondersteuning voor personen met verward en onbegrepen gedrag verbeterd kan worden. Beide ministeries organiseren tevens in 2023 een tour langs de veiligheidsregio’s om de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen te stimuleren. Via ZonMw kunnen partijen per 15 maart een aanvraag doen voor subsidie.

Door: Nationale Zorggids