Opvallend vaak depressie onder Turkse Nederlanders, psychiater heeft mogelijke verklaring

Onder de verschillende etniciteiten zijn veel grote gezondheidsverschillen. Dat blijkt uit een langdurig Amsterdams onderzoek. Ook de Turks-Nederlandse psychiater Zeynel Erkut ziet dagelijks deze verschillen in de praktijk. Hij vindt dat we meer ‘cultuur-sensitief’ te werk moeten gaan, zo meldt Een Vandaag.

Het onderzoek van het Amsterdam UMC en de GGD duurde tien jaar lang en in het onderzoek onderzochten zij de gezondheidsverschillen van 25.000 Amsterdammers. Daarbij werden zes verschillende etnische achtergronden bekeken: de Turkse, Marokkaanse, Hindoestaanse, Creoolse, Ghanese en Nederlandse etniciteit. Gebleken is dat veel aandoening vaker voorkomen bij mensen met een niet-Nederlandse afkomst. Daarbij gaat het om aandoeningen zoals obesitas en diabetes, maar ook depressie.

Pijnklachten

Het onderzoek wijst uit dat depressie vaker voorkomt bij Turkse Nederlanders in vergelijking met mensen met Nederlandse achtergrond. Erkut ziet dagelijks dat depressie voorkomt bij mensen met een migratieachtergrond. Daarbij stelt hij dat het vaak gaat om atypische depressieklachten, zoals stemmingsproblemen. “Die zijn vaak van andere aard dan bij Nederlanders”, zegt hij.

Veel mensen die bij de eerste generatie migranten horen en hun kinderen komen bij Erkut met pijnklachten. Zij worden dan vaak doorgestuurd naar ziekenhuizen. “Als ze daar niet uitkomen, wordt het meteen gelabeld als psychisch.”

Schaamte

Erkut stelt dat het hoge aantal depressieve klachten voornamelijk veroorzaakt wordt door de minder bevoorrechte maatschappelijke omstandigheden van deze groepen. Daarbij heeft het vooral te maken met de lage sociaaleconomische status, maar ook minder mogelijkheden om hiermee om te gaan. Volgens de psychiater hebben deze mensen ‘het gevoel dat zij niet mee kunnen draaien in de samenleving’.

Vaak komt tijdens de gesprekken het verband tussen de lichamelijke en mentale klachten aan het licht. Erkut stelt dat het vaak gaat om eetgedrag en levensstijl. Omdat mensen zich schamen voor hun financiële situatie zijn zij ook niet bereid om erover te praten, denkt de psychiater.

Overspringen naar volgende generatie

Wat het Amsterdams UMC en de GGD ook zien is dat de klachten vaan van generatie op generatie worden overgedragen. Dat wordt ook bevestigd door Erkut: bij de derde en vierde generatie Nederlanders met een migratieachtergrond ziet hij dezelfde problemen ontstaan.

Daarentegen denkt de psychiater dat de problemen wel aan te pakken zijn. Volgens hem moeten deze mensen het idee krijgen alsof zij gehoord worden. “Dat is al 50 procent van het werk.” Hij vindt dat er meer aandacht moet komen voor transculturele hulpverlening. Niet alleen in ziekenhuizen en de psychiatrie, maar ook in hulp via buurthuizen. “We moeten meer cultuur-sensitief hulp bieden”, zegt hij.

Door: Nationale Zorggids