Langdurige ggz-behandeling valt voorlopig niet onder Wlz

Het is voorlopig niet haalbaar om naast wonen ook de behandeling voor ggz-cliënten vanuit de Wet langdurige zorg te bekostigen. Daarom vindt de bekostiging voorlopig nog via de Zorgverzekeringswet plaats. Sinds 2021 hebben mensen met een psychische aandoening die een langdurige en intensieve zorgvraag hebben, toegang tot de Wlz. Ruim 27.000 mensen hebben een Wlz-indicatie voor ggz-wonen gekregen. Dit meldt Skipr. 

Bij aanpassing van de Wlz zou ook de ggz-behandeling aan de bekostiging worden toegevoegd, maar voor mensen die hun behandeling elders dan hun ggz-woonplek ontvangen geldt dat niet. Een tijdelijk overgangsregeling zorgt ervoor dat de behandeling wordt vergoed vanuit de Zvw. Deze regeling zou gelden tot januari 2023 en is uiteindelijk verlengd tot 1 januari 2024. Maar uit onderzoek blijkt dat het sluiten van het overgangsrecht op die datum niet haalbaar. Minister Conny Helder ziet alle reden om dit overgangsrecht te sluiten, maar moet laten uitzoeken per wanneer.

Afbakening

“Ik bekijk daarom met de NZa de mogelijkheden om de financiële omvang van de overheveling van middelen van Zvw naar Wlz preciezer in kaart te brengen, verken in overleg met de relevante partijen welke stappen nodig zijn om de financiering en inkoop van ggz-behandeling volledig vanuit de Wlz te implementeren en ga in overleg met het Zorginstituut Nederland over de precieze afbakening van de aanspraak op ggz-behandeling vanuit de Wlz. Van daaruit wil ik het implementatietraject verder vormgeven.”

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky