Training herstelt verbinding tussen ouders en jongeren bij suïcidaliteit

Systeemtherapeut Kathelijne van Dongen van het LUMC ontwikkelde samen met haar collega’s de oudertraining ‘Verbindend Gezag’ bij suïcidaliteit. De training richt zich op het herstellen van de relatie tussen ouder en kind en uit die verbinding het begrenzen van zelfbeschadigend gedrag. Dit meldt het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). 

Zelfdoding is wereldwijd één van de belangrijkste doodsoorzaken onder jongeren. Van Dongen legt uit dat suïcidaliteit bij een jongere gevolgen heeft voor alle gezinsrelaties en het netwerk waar de jongere deel van uitmaakt. "Wanneer emoties zo intens zijn, is een veilig thuis en een stevig anker de basis om weer gemoedsrust en vertrouwen te krijgen: vertrouwen in jezelf én vertrouwen in anderen. Professionele hulp bij LUMC Curium richt zich op de jongere en de ouders, omdat die aanpak effectief is gebleken."

Samen met de ouder

Een ouderbehandeling is een waardevolle toevoeging om via de ouders de jongeren te helpen, in beweging te krijgen en het contact te versterken. Daarom is LUMC Curium een pilot begonnen met een oudergroep Verbindend Gezag, toegespitst op suïcidaliteit. Van Dongen: "Ouders schrijven een brief aan hun kind. Dat is een liefdesbrief, waarin ze begrip en steun bieden aan hun kind, en ook vertellen dat het hen spijt dat ze soms niet gezien hadden hoe moeilijk hun kind het had. Maar dat ze er zijn en samen willen vechten voor hun leven."

Het primaire doel van de oudergroep is dat ouders zich minder machteloos voelen en hun vermogen als ouder weer kunnen ervaren en inzetten. De focus is daarom wat ouders en hun netwerk kunnen doen. Een belangrijk aspect in deze training is het betrekken van ervaringsdeskundigen, ouders en jongeren, een aspect waar LUMC Curium landelijk een voorloper in is.

Resultaten

De resultaten van de pilot waren hoopvol vertelt Van Dongen. "Ouders ervaarden de oudertraining als zeer waardevol. Zij leerden vanuit verbinding een grens te stellen aan het suïcidale en zelfbeschadigende gedrag. Het gaf de jongeren in deze pilot de kracht om te stoppen met het zelfbeschadigende gedrag. De suïcidale uitingen stopten of namen af."

Door: Nationale Zorggids