Normal_mishandelijk_huiselijk_geweld_bang

Het is beter om ouders te betrekken bij de hulpverlening aan hun kinderen na huiselijk geweld. Kinderen hebben minder klachten wanneer het psychisch functioneren van hun ouders verbetert na deelname aan een oudergroep. Dat blijkt uit een onderzoek van Mathilde Overbeek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, zo meldt Huiselijkgeweld.nl.

Overbeek onderzocht interventies voor kinderen die geweld tussen hun ouders of verzorgers meemaakten. Deze kinderen lopen een ongeveer even hoge kans gedragsproblemen te ontwikkelen als kinderen die zelf lichamelijk zijn mishandeld.

In het onderzoek werden verschillende interventies naast elkaar gelegd: een interventie met aandacht voor het meegemaakte partnergeweld en een interventie waarin niet over het geweld werd gepraat en ontspannende activiteiten werden ondernomen. Met beide interventies blijken kinderen goed geholpen te kunnen worden. Ook kinderen met meerdere risicofactoren naast partnergeweld, zoals een ouder met psychische klachten of een ouder met veel opvoedingstress, vertoonden minder problemen na interventie. Vooral het betrekken van ouders bij hulpverlening voor hun kinderen na partnergeweld is erg belangrijk.

Overbeek concludeert dat de huidige aanpak waarin het verwerken van het huiselijk geweld centraal staat, minder belangrijk lijkt dan het toepassen van algemeen werkzame factoren zoals aandacht en structuur bij deze groep kinderen in een laagdrempelig hulpaanbod.

In het onderzoek werden 164 ouder-kindparen uit heel Nederland gevolgd in hun deelname aan de traumagerichte cursussen 'En nu ik…!' en 'Jij hoort erbij'. Het betrof 157 moeders en 7 vaders, met kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud.

© Nationale Zorggids