Normal_zwanger1

Met een nieuwe vragenlijst, ontwikkeld door Hogeschool Rotterdam en Erasmus MC, kan inzichtelijk gemaakt worden wat kraamverzorgenden weten over kwetsbare zwangeren en kwetsbare pas bevallen vrouwen. Dat meldt Vakblad Vroeg. 

Kwetsbare vrouwen in onze samenleving die zwanger zijn of pas zijn bevallen, nemen vaak minder kraamzorg af dan vrouwen die minder risico lopen op gezondheidsrisico’s. De vraag is nu: wat weten kraamverzorgenden eigenlijk van deze risicogroep? En hoe kan de kraamzorg beter worden afgestemd op de behoefte van deze kwetsbare groep vrouwen?

Deze lente zullen negenduizend kraamverzorgenden intakers en zorgconsulenten een digitale vragenlijst ontvangen, die uiteindelijk een antwoord moeten geven op de eerder genoemde vragen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids