Normal_vader_baby

Bijna negen op de tien werkende vaders nam in 2017 bij de geboorte van hun kind een vorm van verlof op. Vakantieverlof of arbeidsduurverkorting werden het meest genoemd. Van alle werkende vaders met kinderen tot acht jaar maakte 11 procent gebruik van ouderschapsverlof. Het gebruik van verlofregelingen door vaders is de afgelopen jaren nagenoeg gelijk gebleven. Dit meldt CBS. 

Werkende vaders die na de geboorte van hun kind meer tijd thuis willen doorbrengen, kunnen verschillende verlofsoorten inzetten zoals kraamverlof, (extra) arbeidsduurverkorting (adv) of vakantiedagen. In 2017 maakte 87 procent van de werkende vaders met kinderen jonger dan één jaar hier gebruik van. Dat aantal is de laatste jaren nauwelijks veranderd. In 2015 maakte 85 procent gebruik van één van deze regelingen. Met 66 procent wordt adv/vakantieverlof door werkende vaders het meest genoemd, gevolgd door kraamverlof.

11 procent maakte gebruik van ouderschapsverlof

Van de werkende vaders met kinderen tot acht jaar maakte 11 procent (70.000) in 2017 gebruik van ouderschapsverlof. Vergeleken met 2015 is ook dat gebruik nagenoeg onveranderd. Een vrijwel even grote groep, 66.000, gaf aan wel behoefte te hebben aan ouderschapsverlof maar het niet opgenomen te hebben. Als belangrijkste redenen om geen verlof op te nemen, noemen werkende  vaders dat het financieel niet haalbaar was, dat het werk het niet toeliet of dat collega’s onnodig belast zouden worden door hun afwezigheid.

Vaders werken vaker thuis dan mannen zonder kind

Onder werknemers werken vaders doorgaan vaker thuis dan mannen zonder kinderen. Van de werkende vaders tussen de 30 en 50 jaar met één kind tot 12 jaar, werkte 48 procent in 2017 thuis. Een kwart werkte op incidentele basis thuis. Daarnaast werkte bijna 17 procent uitsluitend vanuit huis. Zo’n 6 procent had een vaste thuiswerkdag vastgelegd in overleg met de werkgever. Werkende vaders met meerdere kinderen werken vaker thuis dan vaders met één kind. Hiervan werkte 52 procent thuis.

Door: Naitonale Zorggids