Normal_prik_naald_vaccin

Jonge ouders met een zwaar christelijke achtergrond, laten hun baby’s en jonge kinderen steeds vaker inenten. Arts Helma Ruijs van GGD Gelderland-Zuid ziet uit haar onderzoek naar voren komen dat de nieuwe generatie ouders uit de Biblebelt, ofwel Bijbelgordel, openstaat voor prikjes tegen meningokokken, kinkhoest, mazelen, polio en rodehond. Dit meldt de Stentor.

Zoals Ruijs het ziet, zien deze vaak hoogopgeleide ouders ook religieuze argumenten voor vaccinatie. “De gedachte dat God de mens de mogelijkheid heeft gegeven om een vaccin te ontwikkelen groeit. Dat vaccin wordt steeds vaker beschouwd als een geschenk van God, dat in dankbaarheid wordt aanvaard. ”             

In veel gemeenten daalt de vaccinatiegraad, maar met name in Neder-Betuwe – een reformatorische gemeenschap – is de graad laag: slechts 52 procent van de inwoners is ingeënt tegen mogelijk gevaarlijke ziektes. De gemeente heeft besloten niet de discussie aan te gaan, maar juist het dialoog op te starten. Onderzoeker en arts Ruijs kan zich vinden in de aanpak, omdat discussie daar mogelijk een averechts effect heeft. 

Door: Nationale Zorggids